środa, 6 grudnia 2017

Bulb

Każda żaglówka potrzebuje balastu, żeby zrównoważyć przechył pochodzący od naporu wiatru na żagle. Mieczówka ma balast ruchomy, w postaci załogi. Model RC nie ma załogi, więc potrzebuje balast stały. Nie za ciężki, bo wyporności nigdy nie jest za dużo. Zwykle trochę jej brakuje, więc tym bardziej masa balastu musi być jak najmniejsza. A, żeby to było możliwe, to trzeba ciężar zanurzyć w wodzie jak najgłębiej.
Druga sprawa, to opory opływu bulba. Duża objętość tworzy dużą powierzchnię tarcia, mniejszą powierzchnię otrzyma się stosując materiał balastu o dużej gęstości np. ołów.

Bulb z ołowiu powinien być odlany w całości, wtedy skumulujemy masę w jednym miejscu. Jak tego dokonać? Najpierw należy wybrać profil opływowy, sięgnąłem po standardowy profil NACA 0015, średnica 30 mm. I wykonać połowę jego bryły - jako wzorzec dla formy odlewniczej:


Posłużyłem się tu gotową formą negatywową, w której wylaminowałem kształt połowy bulba. Teraz trzeba będzie ją obramować i wypełnić materiałem formierskim. A wcześniej pokryć separatorem, żeby nasze kopyto nie przywarło do formy odlewniczej.

poniedziałek, 13 listopada 2017

Czas, to pieniądz...

Dwa lata minęły, a tutaj jakby wczoraj...
Wiosenną porą, zmotywowany przez kolegę musty z forum modelarskiego, przystąpiłem do dalszych prac projektowych. Zarysował się kil, bulb i ster:


I chwilę potem szkic takielunku:


Pierwsza wręga na śródokręciu:


I druga wręga:


I tak minęła wiosna i lato, zaczęła się polska złota jesień, nastały długie wieczory...
Coś drgnęło!

wtorek, 2 czerwca 2015

Punkt odniesienia

W książce Mariana Dereżyckiego "Modelarstwo jachtowe", w dziale Zasady konstrukcyjne, podano podstawy projektowania modelu jachtu żaglowego, warto więc do nich zajrzeć i porównać kadłub Korala.

Punktem wyjścia jest wielkość modelu i tak modele dzielimy na:
- małe do 60 cm długości,
- średnie od 61 cm do 100 cm,
- duże powyżej 100 cm.
Wynika z tego, że Koral jest modelem średnim.

Kształt kadłuba.

Szerokość kadłuba
B = a x L
gdzie
B - największa szerokość kadłuba,
L - długość po pokładzie od dziobu do rufy,
a - współczynnik smukłości,
dla
modelu niewyścigowego a = 0,25
modelu wyścigowego a = 0,2 - 0,16
Wartość tego współczynnika dobiera się na wyczucie mając na uwadze to, by model posiadał pełne wartości żeglarskie. Nie możemy zatem robić go zbyt szerokim, bo opór wzrośnie, a szybkość zmaleje, zbyt wąski natomiast będzie mało stateczny.
Współczynnik "a" dla Korala wynosi 0,27

Wysokość kadłuba.
W = b x L
gdzie
W - największa wysokość mierzona bez płetwy kilowej,
L - długość,
b - współczynnik głębokości,
dla
modelu głębokiego b = 0,16
modelu średnio głębokiego b = 0,13
modelu płaskiego b = 0,10
Współczynnik "b" dla Korala wynosi 0,16 czyli jest on modelem głębokim.

Siodłowatość
Aby model żeglował sucho, tzn. aby fala nie dostawała się na pokład, kadłubowi nadaje się pewną siodłowatość w ten sposób, że właściwą linię pokładu prowadzi się nieco poniżej teoretycznej linii prostej łączącej dziób z rufą.
Strzałka tego ugięcia oblicza się wg wzoru:
f1 = 0,01 x L
gdzie
L - długość po pokładzie
Oczywiście, jeżeli ktoś przyjmie nie 0,01 a np. 0,02.nie będzie to żaden błąd zasadniczy. Może na tym jedynie ucierpieć estetyka wyglądu kadłuba. Kadłub przy zbyt dużej strzałce ugięcia f1 wygląda jak przełamany.
Siodłowatość Korala to 0,01

Wspięcie
Aby woda, która znajdzie się na pokładzie, mogła z niego spłynąć, musi on posiadać tzw. wspięcie, tzn. że w przekroju poprzecznym kadłuba pokład nie może być prosty, lecz musi posiadać pewną wypukłość ku górze.
Strzałkę tego wygięcia oblicza się następująco:
f2 = 1/24 x B
gdzie
B - największa szerokość pokładu.

Położenie największej głębokości kadłuba na jego długości.
Linię dna konstruujemy na wyczucie. Pomocna nam będzie tu tzw. linia wodna (WL). Jest nią krawędź przecięcia się pływającego kadłuba ze zwierciadłem wody.
Zwykle największą głębokość kadłuba umieszcza się w połowie długości linii wodnej. Czasami przesuwa się ją w kierunku dziobu o odległość, która zawiera się pomiędzy:
k = 0,01 x L
a
k = 0,03 x L
gdzie
L - długość kadłuba.
W kadłubie Korala głębokość ta leży dokładnie po środku WL.

Nawisy
Nawisy dziobowy i rufowy w sumie nie powinny przekraczać trzeciej części długości kadłuba.
n1 + n2 = 1/3 L
A u Korala jest 0,16 L (rufowy dwa razy dłuższy od dziobowego)

Linie
Przekroje poprzeczne jak i wzdłużne powinny być oparte na liniach płynnych, bez wgięć i załamań. Płynność linii kadłuba decyduje o wielkości oporów, a zatem i o przyszłej szybkości modelu. Linie przekrojów wzdłużnych w skrajnych swych partiach - podgięte ku górze. Linie przekrojów poziomych powinny być w części dziobowej ostre, a w rufowej - nieco zaokrąglone.
I w Koralu tak właśnie jest.

Wykonanie rysunku teoretycznego jest żmudne i wymaga dużo czasu oraz cierpliwości. Opłaca się jednak ponieść tyle trudu. Praca ta nauczy nas dużo, a satysfakcja z jej wykonania jest olbrzymia.


sobota, 23 maja 2015

Trzy rzuty

Spojrzenie na kadłub dodaje otuchy i pewności, że droga i jej kierunek są właściwe.

Profile view:


Bodyplan view:


Perspective view:


poniedziałek, 27 kwietnia 2015

"Koral" na MTP

Meandry losu są nie tylko przedziwne, ale i nieprzewidywalne...

Model utknął w roku 2014-m, ale widocznie po to, żeby w niezmienionej postaci pokazać się na Targach Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOATEX 2015 w Poznaniu!piątek, 14 lutego 2014

Wyściółka

Drewniane łoże pod kadłub ma twarde powierzchnie - również te stykające się z jachtem. Przed ułożeniem na nich modelu dobrze jest je obłożyć miękkim materiałem, który zabezpieczy laminat czy lakier przed porysowaniem. Ja, do tego celu, użyłem bawełnianej tasiemki, odprutej z nogawek starych spodni. Wyprasowaną i przyciętą na długość, przykleiłem klejem Butapren.


Taka tasiemka jest bardzo cienka i nie zabiera prawie nic z kształtu wykroju, jednocześnie zakrywa chropowatość sklejki i wypełnia nierówności wykroju. Kadłub w takim łożu leży wprost idealnie.


czwartek, 10 października 2013

Łoże

Podstawek do ułożenia kadłuba poziomo jest niezbędny do dalszych prac montażowych. Dodatkowo utrzymuje go również na boki czyli w jezyku grafików - w płaszczyźnie 2D.


Dwa kawałki sklejki o grubości 10 mm, dwie listewki 10 x 20 mm, odrobina kleju i dwa gwoździki. Podpory wg profilów w 20 i 70 % dlugości kadłuba, ustawione pionowo i złączone listwami pod kątem prostym. Solidna konstrukcja, bo i model w nim ułożony będzie też solidny. Pozostało tylko, na powierzchniach podpierających, przykleić materiał wyściełający i gotowe. :)

Materiały odpadowe, koszty znikome.